0
مجازات تهمت و افترا به دیگران

مجازات تهمت و افترا به دیگران زدن چیست؟

تهمت و افترا اصلاحی حقوقی به معنای این است که شخصی جرمی را به دیگری نسبت بدهد و توانایی اثبات آن را نداشته باشد. در واقع شخص تهمت زننده، برای متهم کردن دیگران وسایل و یا ادوات جرم را به گونه ای به فردی منتسب کند و هدف آن بردن آبروی فرد و خدشه وارد کردن به حیثیت شخص است.

ادامه مطلب …
0
خرید مجازات شلاق

آیا مجازات شلاق قابل خرید است؟

جرائم در قانون مجازات اسلامی انواع مختلفی دارند. در این میان شلاق در شرایطی جزو مجازات جرائم حدی و در برخی اوقات جز مجازات های جرائم تعزیری محسوب می شود. اگر جرم حدی و از سوی خدا شناخته شود مجازاتی نظیر شلاق خواهد داشت که قابل خرید نیست ولی اگر جرم تعزیراتی تشخیص داده شود و قانون گذار نوع جرم را تعزیری تشخیص دهد، جرم تعزیری مجازات های مختلفی چون شلاق خواهد داشت و قابل خرید است.

ادامه مطلب …
0
مجازات جعل مدرک تحصیلی

مجازات خرید و استفاده از مدرک تحصیلی جعلی چیست؟

جعل مدرک تحصیلی و استفاده از مدرک تحصیلی جعلی هر دو جرم است. البته در خصوص جعل مدرک تحصیلی هر مدرکی در دسته مدارک تحصیلی قرار نمی گیرند برای مثال مدرک تحصیلی دیپلم و یا مدرک تحصیلی موسسات آموزشی و زبان جزو مدارک تحصیلی نبوده و مجازات سبک تری برای جعل آن ها در نظر گرفته می شود.

ادامه مطلب …
0
مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست؟

مهریه یکی از حقوق مالی است که در زمان عقد از طرف مرد برای زن تعیین می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن است. اهمیت پرداخت مهریه به حدی است که حتی پس از فوت زن در صورتیکه پیش از فوت مهریه را طلب نکرده و نگرفته باشد و یا در زمان حیات خود مهریه خود را نبخشیده باشد، از سوی وراث قابل طلب و پیگیری است و مرد موظف به پرداخت آن است.

ادامه مطلب …
1 2 3 4 9