0
انواع تخلف ساختمانی

انواع تخلف ساختمانی و نحوه رسیدگی به آنها در سال 1400

تخلف ساختمانی به طور کُلی به معنی نقض مقررات شهرسازی و بی‌توجهی به قوانینی مربوط به ساخت و ساز و نکات فنی ساخت ساختمان است. یعنی اگر سازندگان ساختمان به قوانین و مقررات ساخت و ساز بی‌توجه باشند و نکات مهم ایمنی مربوط به آن را رعایت نکنند، دچار تخلف ساختمانی شده‌اند و این برای آنها دردسرساز خواهد شد. این تخلفات انواع مختلفی خواهند داشت که به راحتی قابل پیگیری و رسیدگی خواهند بود.
تخلف ساختمانی با توجه به قوانین و مقررات ساختمانی شهرداری به پنج دسته کلی تقسیم می‌شوند که به شرح زیر هستند:

ادامه مطلب …
0
نفقه چیست

نفقه چیست و میزان نفقه چقدر است؟

همه ما می‌دانیم با ازدواج زوجین، آنها حقوق و وظایفی نسبت به یک دیگر دارند و قانونگذار برای حمایت از آنها قوانینی را بر حسب شرع و عرف تصویب نموده که می‌تواند به شما کمک کند. یکی از حقوق زن بعد از ازدواج که خیلی قابل بحث نیز هست، نفقه است. طبق این حق مرد موظف است به زن و فرزندان خود نفقه پرداخت کند.

ادامه مطلب …
0
تصرف عدوانی چیست

تصرف عدوانی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

تصرف عدوانی به عبارتی یعنی اینکه مال غیر منقولی را به هر علتی از ید دیگری خارج و با زور تصرف نمود. بنابراین تصرف عدوانی یکی از مسائل حقوقی که است که ممکن است برای هر کسی پیش آید. تصرف عدوانی انواع مختلفی شامل کیفری و حقوقی دارد که با توجه به شرایط موجود می‌توان نسبت به متصرف شدن مال غیر منقول در دادگاه صلاحیت دارد طرح دعوی حقوقی کرد.

ادامه مطلب …
0
نحله چیست؟

نحله چیست و تفاوت آن با اجرت المثل

شاید شما نیز کلمه نحله را در مورد قوانین مربوط به ازدواج، طلاق و حقوق زنان شنیده باشید. این قانون که در ایران اجرا می‌شود و یک حکم اسلامی محسوب می‌شود، برای دفاع از حقوق زنان طراحی شده است. به موجب قانون به غیر از مهریه در شرایط خاصی حقوق دیگری به نام نحله به زن تعلق می‌گیرد.

ادامه مطلب …
1 6 7 8 9