0
بروکر چیست

بروکر چیست | نکات و قوانین مربوط به قرارداد بروکری

گاهی ممکن است مایل به ورود به یک کسب و کار باشید اما از آگاهی کافی برای ورود به فضای آن برخوردار نباشید. این در حالی است که برای ورود به یک عرصه کاری، به خصوص تجارت باید در مورد نحوه، زمان و جزئیات آن اطلاعات کافی و همچنین تجربه داشت باشید.

ادامه مطلب …
0
رای وحدت رویه

رای وحدت رویه چیست و این حکم در چه شرایطی صادر می‌شود؟

رای وحدت رویه یک مسیر قانونی ایده آل است که در بسیاری از پرونده‌ها برای حل موضوع اختلاف کاربرد دارد. گاهی ممکن است یکی از شعب مراجع قضایی در خصوص یک پرونده یا موضوع حقوقی استنباط خاصی از قانوان داشته باشد و از این استنباط خود برای صدور حکمی استفاده کند؛ و در عین حال یک مرجع عالی قضایی دیگر درباره همین موضوع استنباط دیگری از ماده قانونی داشته باشد و همین باعث صدور حکمی شود که مغایر حکم شعب قبلی است. در چنین مواردی قانونگذار هیئت عمومی دیوان عالی کشور را که متشکل از قضات دیوان عالی کشور است تشکیل داده و پس از بحث در مورد موضوع مورد نظر اکثریت حاضر را به عنوان رای وحدت رویه اعلام می‌کنند.

ادامه مطلب …
1 2