0
توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه چه قوانینی دارد؟

توقیف اموال برای مهریه زمانی اتفاق می افتد که مرد توانایی پرداخت کامل مهریه را داشته باشد، اما از پرداخت آن امتناع کند. در این صورت زن باید بلافاصله اموال مرد را گزارش دهد و دستور توقیف اموال برای مهریه را بگیرد.

ادامه مطلب …
0
چگونه مهریه را از پدر شوهر بگیریم

چگونه مهریه را از پدر شوهر بگیریم؟

مهریه حقی است که از جانب مرد برای زن در زمان عقد نکاح مشخص می شود و زن هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه کرده و یا هر تصرفی در آن انجام دهد. این حق از سوی مرد برای زن مشخص شده و به هیچ فرد دیگری ربط ندارد.

ادامه مطلب …
0
گرفتن مهریه از سهم الارث شوهر

روش گرفتن مهریه از سهم الارث شوهر چگونه است؟

مهریه حق قانونی است که از طرف مرد برای زن تعیین شده و مرد ملزم به پرداخت آن خواهد بود. این مقوله از چنان اولویتی برخوردار است که اگر ارثی به شوهر برسد یا شوهر فوت کند، زوجه تا دریافت کامل مهریه خود می تواند سهم الارث شوهر را توقیف کند.

ادامه مطلب …
0
مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست؟

مهریه یکی از حقوق مالی است که در زمان عقد از طرف مرد برای زن تعیین می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن است. اهمیت پرداخت مهریه به حدی است که حتی پس از فوت زن در صورتیکه پیش از فوت مهریه را طلب نکرده و نگرفته باشد و یا در زمان حیات خود مهریه خود را نبخشیده باشد، از سوی وراث قابل طلب و پیگیری است و مرد موظف به پرداخت آن است.

ادامه مطلب …
1 2