0
  • سوء پیشینه

چگونه سوء پیشینه را پاک کنیم؟

احتمالاً همه شما عبارت سوء پیشینه یا سوء سابقه کیفری را شنیده‌اید و می‌دانید که بسیاری از ادارات و سازمان‌ها و حتی شرکت‌ها برای ارائه برخی از خدمات خاص خود مثل استخدام، برگه عدم سوء پیشینه را از شما طلب می‌کنند. اما این عبارت در معنا برخلاف آنچه که بسیاری از افراد تصور می‌کنند،در مورد همه جرائم ارتکابی صدق نمی‌کند و فقط در شرایط ویژه‌ای که طبق قانون پیشبینی شده است موضوعیت دارد.

ادامه مطلب …
1 2 3